Franchiseformule Het Andere Wonen 

Het Andere Wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf regie voeren over ons eigen leven. In onze samenleving zijn de zorginstellingen door alle bezuinigingen en grootschaligheid steeds onpersoonlijker. Medewerkers zijn meer bezig met het invullen van papierwerk en het navolgen van protocollen dan de daadwerkelijke zorg voor de bewoners.

Wij willen we terug naar de basis. Zorg gaat volgens ons namelijk niet om bezuinigingen en kostenbesparingen, maar om de persoonlijk zorg en welzijn van de mens. Je eigen regie blijven voeren is daarin de leidraad.

Wij willen in heel Nederland mensen met geheugenproblematiek en/of andere zorgvragen graag de mogelijkheid bieden om in een, voor iedereen, betaalbaar volwaardig appartement de zorg en welzijn te ontvangen die zij nodig hebben.

Bewoner met hond

Het Andere Wonen is kleinschalig en in de wijk
Alles wat we bij Het Andere Wonen doen dient het doel om het welzijn van onze bewoners te bevorderen. Het Andere Wonen zet in op kleinschalige woonclusters. Een cluster bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en een of twee gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en ontmoetingen.

Elke vestiging wordt middels een franchiseformule gerund door een ondernemerspaar, dat ook in de vestiging woont. Het ondernemerspaar is daardoor 24/7 aanwezig in het cluster en leeft echt samen met de bewoners. Hiermee wordt persoonlijke aandacht en zorg op maat gewaarborgd voor onze bewoners.

“Waardige en liefdevolle zorg, gastvrijheid en servicegerichtheid zijn hierbij speerpunten.” Arno van den Berg, bestuurder Het Andere Wonen.

Denken in mogelijkheden bij Het Andere Wonen
Bewoners kunnen met of zonder partner in de vestiging komen wonen. Huisdieren zijn in onze vestigingen ook welkom. Verder kunnen bewoners en hun familie met het ondernemerspaar afspraken maken over hun behoefte aan zorg, activiteiten en andere diensten en services die men naar eigen behoefte af kan nemen. Het persoonlijke welzijn, veiligheid en kwaliteit van zorg staat bij Het Andere Wonen altijd centraal.

Wonen bij Het Andere Wonen
Het Andere Wonen rolt in heel Nederland haar kleinschalige woonprojecten uit. Dit doen we door samen te werken met woningbouwcoöperaties, investeerders en andere geïnteresseerden. Het franchiseconcept Het Andere Wonen werkt! We hebben al een aantal mooie voorbeelden van onze vestigingen waar bewoners zorg en welzijn op een prettige manier ervaren. Neem gerust contact op voor informatie van een vestiging bij u in de buurt!