Eigen regie

Eigen regie

Eigen regie behoudt u als u bij Het Andere Wonen Beek en Donk gaat wonen.
We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf regie voeren over ons eigen leven. Het Andere Wonen staat voor kleinschaligheid, persoonlijke- en menswaardige zorg.

Het Andere Wonen Beek en Donk is gevestigd in een voormalige kerk in Beek en Donk. Zo kunt u als bewoners blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. De sociale contacten blijven dan behouden en alle hobby’s, zoals biljarten of kaarten en andere activiteiten buiten de deur kunt u zoveel mogelijk blijven doen. Dat bevordert het welzijn.

Niet alleen eigen regie in zorg
Als ondernemers van Het Andere Wonen Beek en Donk maken we afspraken met onze bewoners. Dit gaat niet over de persoonlijk zorg alleen. Want het bevorderen van het welzijn van onze bewoners gaat veel verder.

Zelfstandig kunnen blijven wonen in een volwaardig appartement, een veilige omgeving en ook het wel of niet gebruik kunnen maken van overige diensten en services van Het Andere Wonen Beek en Donk.

Denk hierbij aan het wel of niet de was laten doen, zelf eten kookt of deelnemen aan activiteiten. De keuze ligt echt bij onze bewoners.

“Ik bepaal nog mijn eigen ritme, dat vind ik fijn”

Denken in mogelijkheden
Onze bewoners eigen regie geven om hun leven zo lang mogelijk te leiden zoals zij dat willen.

Daar ligt de focus van het team van Het Andere Wonen Beek en Donk. De eigen regie is hier een enorm belangrijk onderdeel om het welzijn te vergroten/behouden.

Wij zoeken daarom graag met u mee naar de mogelijkheden en leggen dit samen met de bewoner, partner en/of mantelzorg vast in het samenlevingscontract.

Wonen
Doordat onze bewoners een eigen appartement hebben kunnen zij ook de regie voeren voor hun eigen bezoek. Zij hebben een eigen voordeur en bepalen zelf of zij bezoek willen ontvangen. Om de benodigde zorg te bieden maken wij afspraken met de bewoner of diens naasten.

Samenwerken
Heeft u een vraag over
Het Andere Wonen Beek en Donk?
Stel hier uw vraag
Wilt u meer  weten over Het Andere Wonen Beek en Donk?
Download de brochure